Door als organisatie systematisch en doelgericht te werken, zullen resultaten verbeteren (Naaijkens & Bootsma, 2021).

Met deze zin in het achterhoofd hebben we een aantal kwaliteitskaarten opgesteld per commissie/werkgroep. Heva V.c.V. wil hiermee een duidelijk aanspraakpunt scheppen voor het bestuur en de leden. En is er bij het wisselen van de commissieleden minder kans op het verliezen van taken/overdrachten binnen die commissies.

De volgende kwaliteitskaarten zijn gedefinieerd: