Speculaasharten Actie

Er is iets nieuws van de evenementen commissie. Namelijk de Speculaasharten Actie. Een actie waarbij we samen met Heyerman De Bakker heerlijke Speculaas harten gaan verkopen. We gaan deze harten digitaal en bij het Gemeentehuis verkopen en we hopen dat veel mensen ons een warm Hart toe dragen.